رد کردن لینک ها

پیش نویس زندگی

پیش نویس زندگی اولین بار توسط اریک برن و استینر بیان شد و بعدها توسط دیگر نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل بررسی شد و گسترش یافت. امروزه به عنوان بخشی از نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اهمیت زیادی دارد

مطابق این نظریه کودک طرح زندگی خودش را در کودکی (چهار سالگی) می ریزد و بعد این طرح به وسیله والدین و پیام های آن ها تقویت می شود در دوران بلوغ آن را ویرایش می کند و امکان دارد در دوران جوانی و بزرگسالی آن را تغییر دهد درست مثل همه داستان ها یک آغاز، یک دوره میانی و یک پایان دارد. به این معنی است که فرد در کودکی به طور انتخابگرانه ای طرح هایی برای زندگی اش می ریزد که بر بقیه زندگی اش تاثیر می گذارد و آن را قابل پیش بینی می کند. پیش نویس مثل بیماری شروع، دوره و سرانجامی دارد.

پیش نویس ما بر مبنای تصمیم هایی خود گیرنده هستند پس می توان با تصمیم هایی مشابه آن هارا لغو یا از آن ها صرفنظر کرد. به عقیده برن پیش نویس نتیجه ای از تکراری اجباری است ، مردم تمایل دارند رویدادهای ناشاد دوران کودکی خود را تکرار کنند . او عقیده داشت روند زندگی مردم به واسطه پیش نویس که با ایمان و وفاداری کامل آن را دنبال می کنند از همان بدو تولدشان از پیش تعیین شده است. پیش نویس ها پدیده ای ناخودآگاهانه، اجباری و تکرار شونده هستند و بیشتر افراد زندگی از پیش تعیین شده ی خودشان را زندگی می کنند.

جالب است بدانیم پیش نویس های زندگی تراژیک مثل خودکشی، اعتیاد به مواد، یا بیماری های روانی غیر قابل علاج مثل(اسکیزوفرنیا) یا (روان پریشی شیدایی) نتیجه پیش نویس هستند تا اینکه نتیجه بیماری باشند و از آنجا که این اختلالات بیشتر پیش نویس هستند تا اینکه بیماری لاعلاجی باشند افراد مبتلامی توانند در کنار یک درمانگر با صلاحیت، یاری شوند تا بتوانند پیش نویس خود را تغییر دهند. همانطور که اریک برن بیان کرده بود، نمایش را تمام کنیم و نمایش بهتری روی صحنه زندگی بیاوریم.

همانطور که گفته شد پیش نویس یک طرح زندگی است و مابین خطوط خود چیزهای مهمی دارد که برای شخص رخ خواهد داد سرچشمه و ریشه آن را می توان در اوایل زندگی فرد پیدا کرد در تصمیمی که کودک خردسال گرفته است و حالت های من کودک والدین نیز  در شکل گیری آن نقش داشته است. بنابر این، پیش نویس تصمیمی است که کودک خردسال با انتخاب بین توقعات و نیازهای خودمختارش و فشار باز دارنده هایی که در گروه خانوادگی اولیه با آن مواجه شده، گرفته است.

پیش نویس ها سبب می شوند شخص طوری رفتار کند که گویی شخصی جز خودش هست وچیزی بیش از ایفای نقش محض یا نقاب زدن بر ظاهر می باشد. کودکی که خود را ناتوان می یابد در اینکه متوجه شود تحت چه فشاری زندگی می کند نیاز دارد تصمیمش را به صورت مدلی که آگاهانه فهمیده می شود تحلیل کند. کودک خردسال پدر و مادرش را قدرت مطلق می داند و  می خواهد برای برآورده کردن نیازهایش بهترین تصمیم را بگیرد. امکان دارد در همان روزهای تصمیم گیری او حوادثی پیش آمده باشد که آن حوادث جهت تصمیم گیری کودک را تعیین کرده است مثلا مرگ یکی از اعضای خانواده، بیماری، عمل جراحی.

از نظر کلود استینر سه روش اساسی وجود دارد که از آن طریق زندگی خود مختار و مستقل فرد بی نتیجه می ماند و به شکل پیش نویس تحریف می شود. این سه پیش نویس عبارتند از پیش نویس بدون عشق، پیش نویس بدون فکر، پیش نویس بدون لذت.

پیش نویس بدون عشق ارتباط مستقیم با بازدارنده های اولیه کودکی در برابر ظرفیت نوازشی کودکان دارد. و نتیجه آن درجه هایی از افسردگی و احساس دوست نداشتنی بودن است.

پیش نویس بدون فکر بر اساس بازدارنده های اولیه کودکی است که به ظرفیت کودک برای تفکر مربوط می شود مثل فکر نکن یا نادیده انگاری.

پیش نویس بدون لذت به یادگیری سال های اولیه زندگی مربوط می شود که پیام های جسمی و احساس ها نادیده گرفته شده است. گویی بدن از مرکز توجه خارج می شود و احساسات خود را چه خوب چه بد، درک نمی کنند. این سه پیش نویس ناراحت کننده بر اساس رفتارهایی که کودک از والدین مشاهده کرده، شکل می گیرد. می توان گفت هر فردی تا حدی متاثر از این سه پیش نویس می باشد حتی اگر یکی از آنها را برجسته تر نشان دهد.

خلاصه: کودک در سالهای اولیه زندگی بر اساس رفتار های والدین، الگوها، پیام های کلامی یا غیر کلامی،  بازدارنده ها و مجوزها طرحی برای زندگی خودش می ریزد که سالهای آتی زندگیش را با توجه به طرح نوشته شده زندگی می کند. ولی آنچه که از نظر برن بسیار اهمیت داشت خود پیروی بود که همان رهایی از پیش نویس است یعنی رفتار احساس و افکار ما می تواند بنا بر واقعیات این زمان و این مکان باشد نه بر اساس باورهای پیش نویسی ما.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه