رد کردن لینک ها

چگونه استرس قدرت تصمیم گیری را از بین میبرد؟

فرقی نمیکند که شما یک پدر یا مادر خانه دار باشید یا یک سیاستمدار ارشد ، ، هر روز عوامل استرس زا به سراغ شما می آید . علی رغم این شرایط ، از ما انتظار میرود که زندگی را ادامه دهیم ، تصمیم گیری کنیم و اقداماتی را انجام دهیم که بر زندگی خودمان و دیگران اثر میگذارد.
وقتی شما یک رویداد پر از استرس را تجربه میکنید ، اعصاب سمپاتیک پس از فعال سازی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال فعال میشوند. درواقع این انتشار امواج و هورمون های عصبی است که میتواند توابع رفتاری و شناختی – از جمله تصمیم گیری را – تحت تاثیر قرار دهد.
در یک مقاله در سال 2017 که در ژورنال اروپایی علوم اعصاب به چاپ رسیده است ،محققان Samuel Bendahen(دانشگاه Lausanne) ، Lorenz Goette (دانشگاه Lausanne) ، John C. Thoresen (lموسسه پلی تکنیک Lausanne ) و …دریافتند که تاثیر استرس بر تصمیم گیری از جمله ریسک پذیری و رفتار های ضد اجتماعی در طول یک ساعت اولیه پس از یک رویداد استرس زا افزایش میابد.
این نتایج با نتایج قبلی که نشان میدادند که این اثرات ثابت هستند و در طول زمان به وجود می آیند در تضاد است.
برای بررسی این موضوع ، محققان شرکت کنندگان را به یک گروه “استرس ” و یک گروه “کنترل کننده” تقسیم کردند. آنها اعضای گروه “استرس” را با یک رویداد استرس زای شدید آماده کردند و سپس به آنها یک متن سخنرانی شفاهی و یک کار ریاضی ذهنی برای ارائه در مقابل یک دوربین و هیئت منصفه دادند. در گروه کنترل شرکت کنندگان دوکار بدون استرس را انجام دادند : خواندن یک متن با صدای آرام و انجام دادن یک شمارش آسان.
شرکت کنندگان هر دو گروه سپس یک بازی خطرناک استاندارد و یک بازی خطرناک ضد اجتماعی را انجام دادند. در بازی خطرناک استاندارد، شرکت کنندگان باید بگویند اگر قرار باشد بین شرکت در لاتاری برای برنده شدن 20 فرانک و یا انتخاب 10 فرانک تضمینی یکی را انتخاب کنند ، احتمال انتخاب هرکدام چقدر است.
بازی ضد اجتماعی شبیه همان بازی استاندارد است با این تفاوت که به شرکت کنندگان گفته میشود انتخاب آنها روی یک شرکت کننده ی ناشناس دیگر تاثیر خواهد گذاشت.به این صورت که اگر لاتاری را انتخاب کنند آن شرکت کننده ی دیگر برنده نخواهد شد و اگر 10 فرانک تضمینی را انتخاب کنند به آن شرکت کننده نیز 10 فرانک داده خواهد شد.
برای تعیین کردن اینکه استرس چگونه یک ساعت بعد از یک رویداد استرس زا بر روی تصمیم گیری اثر میگذارد، محققان شرکت کنندگان هر دو گروه را موظف کردند در زمان های مختلف این بازی را انجام دهند ( بلافاصله بعد از رویداد استرس زا ، 20 دقیقه بعد از رویداد و 45 دقیقه بعد از رویداد ) محققان ضربان قلب شرکت کنندگان را بطور پیوسته در طول این مطالعه اندازه گیری میکردند .در این تحقیقات از سطح کورتیزول برای ارزیابی شاخص های روانشناختی استرس و از مقیاس آنالوگ بصری برای ارزیابی میزان استرس ذهنی شرکت کنندگان استفاده شد.
محققان دریافتند که افراد بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض استرس از قدرت ریسک پذیری کمتری برخوردار هستند اما با گذشت زمان قدرت ریسک پذیری بالا تر میرود. آن ها همچنین دریافتند که افرادی که تحت شرایط استرس زا قرار داشتند صرفا خودشان را ملاک انتخاب هایشان قرار دادند و پیامد های منفی انتخاب خود بر دیگران را نادیده گرفتند. این یافته ها نشان میدهد استرس بر قدرت تصمیم گیری تاثیر بسزایی دارد.

منبع :
https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/obsonline/how-stress-drains-decision-making-over-time.html

بازگشت به بالای صفحه