رد کردن لینک ها

چرا خوب بودن با بقیه همیشه به نفع ماست؟

همیشه گفته شده که بهتر است بخشنده باشید تا دریافت کننده ، اما آیا میدانستید این کلیشه از نظر علمی ثابت شده است ؟ در حالیکه بعضی از ما احساس میکنیم ممکن است بیش از حد در کمک به دیگران خودمان را درگیر کنیم و یا میخواهیم فقط وقتی که به اندازه ی کافی زمان، پول و انرژی داریم به دیگران کمک کنیم ، باید بدانیم که نوع دوستی میتواند به ما در کاهش استرس کمک کند.

کارهای نوع دوستانه میتواند کیفیت زندگی را به شیوه های مختلفی افزایش دهد و ارزش هر تلاشی را دارد.

  • سلامت روانی

مطالعات نشان میدهد که که کارهای نوع دوستانه بر روی سلامت احساسی شما تاثیر مثبت میگذارد و میتواند به طرز چشمگیری آرامش ذهنی شما را افزایش دهد. به عنوان مثال یک مطالعه نشان داد که بیماران دیالیزی ، بیمارات پیوندی و اعضای خانواده هایی که از بیماران دیگر بطور داوطلبانه حمایت میکردند ، افزایش رشد شخصی و سلامت عاطفی را تجربه کردند. یک مطالعه دیگر مربوط به بیماران مبتلا به MS نشان داد افراد بیماری که از بیماران دیگر حمایت میکردند نسبت به آن بیماران بیشتر سود بردند ، ازجمله افزایش اعتماد بنفس ، خودآگاهی ، عزت نفس ،عملکرد روزانه و کاهش افسردگی . کسانی که این حمایت ها را از بیماران میکنند عموما متوجه شده اند که زندگی آن ها به میزان قابل توجهی تغییر یافته است.

  • افزایش حمایت اجتماعی

مطالعات نشان میدهند آنچه انجام میدهید عموما به سمت خودتان می آید.به طور خاص وقتی که مردم شروع به فداکاری های انسان دوستانه میکنند ، مشاهده میکنند که اطرافیان خودشان نیز در حال محبت کردن به آن ها هستند. حمایت و پشتیبانی که شما در نوع دوستی به دست می آورید به همراه حس خوبی که از کمک به دیگران نصیب شما میشود ، بیشتر از فداکاری هایی است که صرفا به نام نوع دوستی شناخته میشوند.

  • تغییر دیدگاه

بسیاری از مردم تاثیری که مقایسه کردن بر روی دیدگاهشان میذارد را نادیده میگیرند. با این حال توقعات شما از زندگی و کسانی که خود را با آنها مقایسه میکنید میتواند یک تغییر جدی بر روی میزان رضایت شما از زندگی بگذارد. به عنوان مثال اگر خانه خود را با عکس های اتاق های نشیمن در مجلات مقایسه کنید ممکن است محقر به نظر برسد ولی اگر آن را با خانه های مردم کشور های فقیر مقایسه کنید خیلی بزرگ و زیبا به نظر بیاید.

کمک به افراد نیازمند ، مخصوصا آن هایی که در زندگی کمتر از شما خوش شانس بوده اند ، میتواند به شما کمک کند تا درک کنید که چقدر خوشبخت هستید که سلامتی ، پول و یا جای امنی برای خواب دارید و به شما کمک کند کمتر بر روی نداشته هایتان تمرکز کنید. کمک کردن به دیگران باعث میشود دید بهتری نسبت به مسائل استرس زای زندگی پیدا کنید.

  • جامعه ی بهتر

وقتی شما کار خوبی را برای شخصی انجام میدهید اغلب اثرات مثبت آن فراتر از شما و آن شخص میرود و روی کل جامعه اثر میگذارد. این کارهای خوب شما برای دیگران اغلب اوقات باعث میشود او نیز بتواند کار خوبی برای دیگری انجام دهد و این کار مانند یک زنجیره رشد میکند. فرزندان و دوستان شما ممکن است کار خوب شما را ببینند و حتی بهتر از شما رفتار کنند. همانطور که گاندی گفته است : ” شما باید همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا ببینید ”

  • کاهش استرس

وقتی که احساس تنش و استرس میکنید تصور میکنید که قادر نیستید بخشنده باشید. با این حال رفتار های انسان دوستانه میتواند یک روش عالی برای کاهش استرس باشد.

مطالعات نشان داده اند که عمل ” بخشیدن ” میتواند ناحیه از مغز را که در ارتباط با احساسات مثبت و افزایش روحیه است فعال سازد .

بازگشت به بالای صفحه