رد کردن لینک ها

معرفی کتاب ذهن کامل نو و بخش همدلی

A-whole-new-mind-book

همدلی توانایی این است که خودتان را به جای دیگری بگذارید و درون یابی کنید که او چه احساسی دارد. توانایی به پا کردن کفش آن ها، دیدن با چشمان آن ها و احساس کردن با قلب آن هاست. این کاری است که فی البداهه انجام می دهیم، اقدامی غریزی است و نه محصول تعمق کردن. همدلی دلسوزی نیست، غم خواری برای دیگران نیست. احساس کردن همراه با دیگری است. حس این است که اگر آن فرد بودید چه احساسی داشتید. همدلی اقدامی حیرت آور و دلیرانه در دنیای خیال و واقعیت مجازی غایی است. صعود در ذهن دیگری، به منظور آن است که از منظر او جهان را تجربه کنید. و به این دلیل که همدلی همساز کردن یک فرد با دیگری را ایجاب می کند، اغلب در برگیرنده عنصری از تقلید است همدلی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که این امکان را به ما می دهد که طرف دیگر استدلال را بفهمیم، به کسی که در رنج است تسلی دهیم تا به جای این که حرف نیش داری بزنیم با او همدلی کنیم. به زبانی دیگر همدلی پایه های اخلاقیات را می سازد.

همدلی موضوع عاطفه است یعنی احساس کردن چیزی که دیگری احساس می کند. همدلی موضوع عاطفه است و چون عاطفه به صورت غیرکلامی منتقل می شود برای راه یافتن به قلب دیگری باید سفرتان را با نگاه به چهره او آغاز کنید.

همدلی بسیار مهتر از یک مهارت حرفه ای لازم برای بقا در بازار کار قرن بیست و یکم است. همدلی چون نظامی – اخلاقی برای زندگی است.

وسیله ای برای درک سایر انسان هاست. زبانی همگانی است که ما را در ورای کشور یا فرهنگ به هم مرتبط می کند. همدلی ما را انسان می کند و به ما شادی می بخشد. همدلی می تواند در پزشکی نیرویی قدرتمند باشد. پزشکان فقط با اظهارات دقیق شان در مورد احساسات بیمار همدلی نشان نمی دهند بلکه با زمان بندی، لحن، صدا، مکث و هماهنگ کردن همه جانبه با سبک زندگی بیمار نیز چنین می کنند. پزشکان می توانند قواعد را با همدلی مبتنی بر عواطف در پزشکی ترکیب کنند. و اما این که مردان یا زنان کدام همدل تر هستند؟ مغز زن عمدتاً برای همدلی کردن سیم کشی سخت شده است. مغز مرد عمدتاً برای فهمیدن و ساختن سیستم ها سیم کشی شده است.

همدلی نه  انحرافی از هوشمندی است و نه تنها راه رسیدن به آن.

مطالب بالا را با اندکی تغییر از کتاب ذهن کامل نو اثر باارزش دانیل ه. پینک ترجمه رضا امیر رحیمی برای شما عزیزان نوشتم کتاب شامل 2 بخش اصلی و 9 فصل می باشد که من فصل هفتم را از بخش دوم انتخاب کردم.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه